Hanke
Utvecklingsprojekt - 193298

Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2022 - 29.09.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hevosala on murroksen keskellä ja hakee uusia suuntia. Useimmat talliyrityksistä ovat pieniä ja niiden kannattavuus on heikkoa. Hevosala voidaan nähdä hyvin potentiaalisena ihmisten hyvinvointia lisäävänä toimintana. Julkisella puolella Green Care -toiminta on vahvassa nousussa. ja sitä hyödynnetään ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana LuontoHoiva-toimintana, mutta kasvavaa kysyntää on myös LuontoVoima-toiminnassa yksityisille asiakkaille. Hyvinvointilähtöisiä hevosalan harrastuspalveluita on tällä hetkellä tarjolla vähän, eivätkä potentiaaliset kohderyhmät välttämättä tavoita niitä. Hankkeessa haetaan ratkaisua sekä hevosalan kannattavuushaasteisiin että alan sosiaaliseen hyväksyntään. Hanke edistää osaltaan maaseudun vetovoimaisuutta, naisyrittäjyyttä ja hevosalan modernia, hyvinvointiin ja hevosystävällisyyteen perustuvaa profiilia ja sosiaalista hyväksyntää. Hyvinvointilähtöisillä palveluilla on mahdollista tavoittaa uusia asiakasryhmiä ja päivittää hevosalan toimintakulttuuria. Lisäksi vastataan kuluttajien kasvavaan luontoyhteyden tarpeeseen lisäämällä hevosalan yritysten Green Care -henkisiä hyvinvointipalveluita. Quadruple helix-mallia hyödyntäen tuotetaan hevosalalle uusia hyvinvointilähtöisiä palveluinnovaatioita. Hankkeessa edistetään yritystenvälistä yhteistyötä eri alojen yrittäjien välillä ja alojen rajapinnoilla sekä luodaan tätä kautta uusia toimintamalleja ja lisätään yrittäjien osaamista. Hankkeessa on kaksi työpakettia: Työpaketti 1 Hevosalan liiketoiminnan kehittäminen hyvinvointinäkökulmasta Työpaketti 2 Uusien palveluiden pilotointi ja jalkauttaminen Konkreettisena tuloksena on uudenlaisia, hyvinvointiin perustuvia palveluita, jotka mahdollistavat myös taloudellisen tilanteen paranemista hevosalan yrityksillä. Hyvinvointilähtöisten hevosalan palveluiden tunnettuus ja mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Yhteistyö yrittäjien välillä ja eri alojen rajapinnoilla on parantunut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193298

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

djurens välbefinnande
flerbranschgårdar
green care
häst
må bra-turism
nya tjänster
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt