Projekt
Utvecklingsprojekt - 193298

Hevosalan uudet liiketoimintamahdollisuudet Green Caren ja hyvinvoinnin kautta

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2022 - 30.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hevosala on murroksen keskellä ja hakee uusia suuntia. Useimmat talliyrityksistä ovat pieniä ja niiden kannattavuus on heikkoa. Hevosala voidaan nähdä hyvin potentiaalisena ihmisten hyvinvointia lisäävänä toimintana. Julkisella puolella Green Care -toiminta on vahvassa nousussa. ja sitä hyödynnetään ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana LuontoHoiva-toimintana, mutta kasvavaa kysyntää on myös LuontoVoima-toiminnassa yksityisille asiakkaille. Hyvinvointilähtöisiä hevosalan harrastuspalveluita on tällä hetkellä tarjolla vähän, eivätkä potentiaaliset kohderyhmät välttämättä tavoita niitä. Hankkeessa haetaan ratkaisua sekä hevosalan kannattavuushaasteisiin että alan sosiaaliseen hyväksyntään. Hanke edistää osaltaan maaseudun vetovoimaisuutta, naisyrittäjyyttä ja hevosalan modernia, hyvinvointiin ja hevosystävällisyyteen perustuvaa profiilia ja sosiaalista hyväksyntää. Hyvinvointilähtöisillä palveluilla on mahdollista tavoittaa uusia asiakasryhmiä ja päivittää hevosalan toimintakulttuuria. Lisäksi vastataan kuluttajien kasvavaan luontoyhteyden tarpeeseen lisäämällä hevosalan yritysten Green Care -henkisiä hyvinvointipalveluita. Quadruple helix-mallia hyödyntäen tuotetaan hevosalalle uusia hyvinvointilähtöisiä palveluinnovaatioita. Hankkeessa edistetään yritystenvälistä yhteistyötä eri alojen yrittäjien välillä ja alojen rajapinnoilla sekä luodaan tätä kautta uusia toimintamalleja ja lisätään yrittäjien osaamista. Hankkeessa on kaksi työpakettia: Työpaketti 1 Hevosalan liiketoiminnan kehittäminen hyvinvointinäkökulmasta Työpaketti 2 Uusien palveluiden pilotointi ja jalkauttaminen Konkreettisena tuloksena on uudenlaisia, hyvinvointiin perustuvia palveluita, jotka mahdollistavat myös taloudellisen tilanteen paranemista hevosalan yrityksillä. Hyvinvointilähtöisten hevosalan palveluiden tunnettuus ja mahdollisuudet ovat lisääntyneet. Yhteistyö yrittäjien välillä ja eri alojen rajapinnoilla on parantunut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193298

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

30.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner