Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13825

Hiastinhaaran luontopolku ja lintutorni

Iin kunta

01.01.2016 - 25.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kunnostetaan Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n aloitteesta ja aloittama Hiastinhaaran arvokas rantamaisema- ja uoma-alue sekä pystytetään uusi lintutorni uudelle paremmalle paikalle. Alue sijaitsee Iin kunnassa. Iijoensuu ja yksi sen suuosalta haaroittunut uoma - Hiastinhaara kuuluvat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän päätöksen mukaisesti 156 valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen joukkoon ns. maankohoamisrannikkoalueen maisemiin. Hiastinlahti kuuluu valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistaman valtakunnallisen lintuvesisuojelu-ohjelman alueeseen Hiastinlahti LVO-110233 sekä EU:n Natura 2000-verkoston samannimiseen kohteeseen (FI 1100600). Hiastinlahti on valtakunnallisesti arvokas lintuvesikohde, jonka eksoottisimpia ja arvokkaimpia pesiviä lajeja ovat härkälintu, silkkiuikku, uivelo ja Perämerellä harvinaistunut lapinsirri. Hiastinlahti on hyvä pesimäalue ja tärkeä muutonaikainen levähtämisalue vesilinnuille ja kahlaajille. Kunnostushankkeen tarkoituksena on parantaa alueen virkistyskäyttöä avaamalla maisemaa, siistimällä lepikkoja, rakentamalla luontopolkuja pitkospuineen sekä laavu- ja nuotiopaikkoja, sekä lisätä Iijokivarren lintumatkailua purkamalla vanha ränsistynyt lintutorni ja rakentamalla uusi hieman eri paikkaan, huomioiden alueiden luonnonsuojelulliset näkökohdat. Hankkeella on merkittävä alueen ihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistava vaikutus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13825

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

25.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner