Projekt
Utvecklingsprojekt - 178077

HITU – Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eri tavoin yhteiskunnan toimiin sään ääri-ilmiöiden ja luonnon monimuotoisuuden muutosten kautta. Ilmastoturvallisuus on kokonaisturvallisuuden osa-alue, johon pitää kiinnittää erityistä huomiota myös maaseudulla. Eri toimijoiden ja päätöksentekijöiden yhteistyön lisäämistä varautumisessa tulee kehittää, jotta asukkaat ja paikallisyhteisöt tulevat mukaan nykyistä enemmän. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten hämäläinen maaseutu voi varautua ilmastonmuutokseen. Hankkeessa pyritään löytämään juuri Hämeeseen kohdistuvat ilmastoriskit, tarkentamaan niitä pienemmille alueille ja tiedottamaan tämän pohjalta toimijoita ja asukkaita varautumismahdollisuuksista. Hankkeen toimenpiteissä sovelletaan paikkatietoa, aiempia tutkimuksia ja selvityksiä, jotta saadaan alueellisesti tarkennettu ilmastoriskikartoitus. Metsistä tehdään oma selvitys niiden ympäristövaikutusten ja alueellisen merkittävyyden vuoksi. Kartoitusten perusteella valitaan maaseudulta erilaisia pilottialueita, joilla tehdään tarkempia mallinnuksia juuri sen alueen riskeihin varautumisesta ja ennaltaehkäisystä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Erilaisissa infotilaisuuksissa levitetään tietoa ilmastoturvallisuudesta. Informaatiomuotoilua käytetään apuna herättävään viestintään. Hankkeen tuloksena saadaan alueellisesti tarkennettuja karttoja ja niihin liittyviä selostuksia ilmastoriskeistä sekä toimintamalleja uhkatilanteissa. Lisäksi tuotetaan sidosryhmille kohdennettua viestintämateriaalia varautumisen tueksi. Hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ja Suomen metsäkeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023 ja sen budjetti on 297 102 euroa. Hanketta toteutetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen maakunnissa. .

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

178077

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner