Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 193776

Hoitokalastuskatiskoiden hankinta ja kokoaminen

Alajärven yhteisen kalaveden osakaskunta

31.01.2022 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Alajärven yhteisenkalaveden osakaskunta (Alajärven kalastuskunta), on järjestänyt keväisin hoitokalastuksen. Hoitokalastuksen tavoitteena on hallita ja pienentää vesissä olevaa kääpiöitynyttä kalakantaa, mitkä aiheuttavat vesiin suuria ravinnepäästöjä ja rehevöittävät omalta osaltaan vesiä. Kalakannan kääpiöityminen myös vaikuttaa vesien virkistyskalastus käyttöön. Alajärven kalastuskunta on järjestänyt keväisin hoitokalastuksen missä vapaaehtoiset kalastajat ovat saaneet käyttöönsä kalastuskunnan järjestämät hoitokalastukseen soveltuvat ”pienisilmäiset” katiskat. Kalastuskunnalla on omia vuosien saatossa hankittuja katiskoita noin 80kpl lisäksi kalastuskunta on vuokrannut katiskoita vuosittain hoitokalastusta varten 80-100kpl per vuosi. Vuosivuodelta vuokrakatiskoiden hankkiminen on käynyt hankalammaksi ja hankalammaksi. Mikä on johtanut siihen että kalastuskunta on päättänyt hankkia lisää katiskoita omistukseen. Tällä tavoin varmistetaan hoitokalastustyön jatkuminen tulevinakin vuosina. Kalastuskunta hankkii hoitokalastukseen sopivat ”pienisilmäiset” katiskat osina ja kasaa katiskat vapaaehtoisten kalastajien voimin talkootyönä. Hankkeen tavoitteena on että kalastuskunnalla on keväällä käytössä 75 uutta hoitokalastuskatiskaa annettavaksi kalastajien käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193776

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt