Projekt
Utvecklingsprojekt - 182513

HOLA LAKE II Yläneenjoki – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen Holistic Approach in Lake Restoration II (HolaLake II)

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pyhäjärvi-instituutin koko hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahden eri Leader-ryhmän alueelle. Yläneenjokivarsi on kohdealueena Leader Jokivarsikumppanit ry:n toiminta-alueella ja Köyliönjärvi on kohdealueena Leader Pyhäjärviseutu ry:n alueella. Molemmille alueille tehdään oma rahoitushakemus. Yläneenjokivarren asukkaat ovat viimeisen vuoden aikana olleet yhteydessä, niin suoraan Pyhäjärvi-instituuttiin kuin Leader Jokivarsikumppaneihinkin, isosorsimon vaikutuksista jokivarressa ja joen virkistyskäyttöön liittyen. Joen käyttö on paikoittain erittäin hankalaa lisääntyneiden isosorsimokasvustojen vuoksi ja viimeisen kymmenen vuoden aikana tilanne on selvästi heikentynyt. Jotta jokea pitkin voidaan yhä kulkea, on nyt viimeistään tunnistettava kasvustopaikat ja ohjattava asukkaita kasvustojen järkevään poistoon. Yläneenjokivarressa toimii neljä kyläyhdistystä, joiden kanssa voidaan sopia talkootöistä. Lisäksi Yläne-facebook-ryhmä toimii hyvänä aktivointivälineenä. Vahva paikallinen kiinnostus aiheeseen luo hyvän pohjan ja asettaa tavoitteet työn onnistumisesta korkealle. Haitallinen vieraslaji isosorsimo on kasvava ongelma myös muualla Suomessa ja Ruotsissa. Yhteistyöllä saadaan parhaat tiedossa olevat käytännöt järven hoidossa tehokkaasti käyttöön paikallisella tasolla, sillä hankepartnereilla on asiassa pitkä kokemus ja laajat verkostot. Kansainvälisen hankkeen hyödyt tulevat käytäntöjen tiedonvaihdosta ja muualta tuotujen uusien menetelmien kokeilemisesta paikallisissa olosuhteissa. Yhteistyössä hankekumppanien kanssa järjestetään työpajoja ja webinaareja, mihin kylien aktiivit ja asiasta kiinnostuneet voivat osallistua. Koko hankkeen teemat ovat: 1) ulkoisen kuormituksen vähentäminen, 2) kalakantojen hoito ja hoitokalastussaaliin kaupallinen käyttö, 3) järviruo’on hoito ja käyttö, 4) vieraslajien torjunta. Yläneenjokivarren toimenpiteet kohdentuvat teemaan neljä ja Köyliönjärven toimenpiteet kohdentuvat pääosin teemaan kolme .

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

182513

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner