Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 219238

Hugo Fisk kalankäsittelylaitteet 2022

Pernå båtbyggeri - Pernajan veneveistämö

17.11.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan oman kalan käsittelyyn ja toimintaan liittyviä laitteita

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

219238

Startdatum

17.11.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner