Hanke
Utvecklingsprojekt - 93504

Hukka-hanke – Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät

Luonnonvarakeskus

31.03.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kotimassa menestyvien valkuaiskasvien eli herneen, härkäpavun ja makean lupiinin tuotanto on riittämätöntä. Herne ja härkäpapu koetaan haastaviksi kasvattaa, ja riskit sadonmenetyksistä heikentävät viljelyn suosiota. Makealupiinin viljely on vasta alkamassa. Viime vuosina herneen tuotanto ei ole lisääntynyt, vaikka sen viljelyllä olisi paljon hyödyllisiä vaikutuksia niin esikasvina viljelykierrossa kuin valkuaisomavaraisuutta rakentamassa ja IP- viljelyn osana. Härkäpavun tuotantoala vastaavasti on ollut kasvussa, mutta sen päämarkkinat ovat edelleen pääosin eläinten rehuna. Haasteista huolimatta näille proteiinipitoisille palkoviljoille löytyisi kysyntää niin rehu- kuin elintarviketeollisuudessa. Suurimmat kehittämistarpeet kotimaisten palkokasvien tuotannon lisäämiseksi löytyvät alkutuotannosta. Tärkeimpiä syitä viljelyhaluttomuuteen ovat muun muassa riittämättömäksi koettu tiedonsaanti palkoviljojen viljelytavoista, sadon muodostumisen varmentaminen, haasteellinen korjattavuus sekä palkokasvien kasvinterveyden hallinta. HUKKA-hankkeen tavoitteena on parantaa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyn kannattavuutta ja luoda toimiva tuotantoketju sekä tähdätä valkuaisomavaraisuuden kohentamiseen kaikkia osapuolia edesauttavin menetelmin. Tämä hankesuunnitelma on valmisteltu Luonnonvarakeskuksen (Luke), Satafood Kehittämisyhdistyksen sekä hankkeen yksityiseen rahoitusosuuteen osallistuvien yritysten yhteistyönä. Hankkeessa pyritään löytämään konkreettisia tekniikoita herneen, härkäpavun ja makean lupiinin korjattavuuden ja sadon parantamiseen sekä kasvinsuojelun kehittämiseen tuottamalla ajankohtaiset ja selkeät ohjeet kyseisten palkoviljojen viljelytavoista nykyaikaisessa formaatissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93504

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsförädling
jordbruk
närproducerad mat
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt