Projekt
Utvecklingsprojekt - 93504

Hukka-hanke – Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät

Luonnonvarakeskus

01.04.2019 - 24.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotimassa menestyvien valkuaiskasvien eli herneen, härkäpavun ja makean lupiinin tuotanto on riittämätöntä. Herne ja härkäpapu koetaan haastaviksi kasvattaa, ja riskit sadonmenetyksistä heikentävät viljelyn suosiota. Makealupiinin viljely on vasta alkamassa. Viime vuosina herneen tuotanto ei ole lisääntynyt, vaikka sen viljelyllä olisi paljon hyödyllisiä vaikutuksia niin esikasvina viljelykierrossa kuin valkuaisomavaraisuutta rakentamassa ja IP- viljelyn osana. Härkäpavun tuotantoala vastaavasti on ollut kasvussa, mutta sen päämarkkinat ovat edelleen pääosin eläinten rehuna. Haasteista huolimatta näille proteiinipitoisille palkoviljoille löytyisi kysyntää niin rehu- kuin elintarviketeollisuudessa. Suurimmat kehittämistarpeet kotimaisten palkokasvien tuotannon lisäämiseksi löytyvät alkutuotannosta. Tärkeimpiä syitä viljelyhaluttomuuteen ovat muun muassa riittämättömäksi koettu tiedonsaanti palkoviljojen viljelytavoista, sadon muodostumisen varmentaminen, haasteellinen korjattavuus sekä palkokasvien kasvinterveyden hallinta. HUKKA-hankkeen tavoitteena on parantaa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyn kannattavuutta ja luoda toimiva tuotantoketju sekä tähdätä valkuaisomavaraisuuden kohentamiseen kaikkia osapuolia edesauttavin menetelmin. Tämä hankesuunnitelma on valmisteltu Luonnonvarakeskuksen (Luke), Satafood Kehittämisyhdistyksen sekä hankkeen yksityiseen rahoitusosuuteen osallistuvien yritysten yhteistyönä. Hankkeessa pyritään löytämään konkreettisia tekniikoita herneen, härkäpavun ja makean lupiinin korjattavuuden ja sadon parantamiseen sekä kasvinsuojelun kehittämiseen tuottamalla ajankohtaiset ja selkeät ohjeet kyseisten palkoviljojen viljelytavoista nykyaikaisessa formaatissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93504

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

24.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner