Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 262240

Hyljekarkotinlautta

Markku Sotisaari

21.09.2023 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hylkeenkarkottimet: hylkeenkarkotinlautta, auronkopaneelit, tuuligeneraattori, karkottimet, valot, seurantalaitteet

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

262240

Startdatum

21.09.2023

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner