Projekt
Utvecklingsprojekt - 131814

HYMY Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä -yritysryhmähanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2020 - 10.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

HYMY Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä -yritysryhmähankkeen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien saarijärveläisen yritysten liiketoimintaa sekä yhteismarkkinoinnista ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä. Hankkeen tavoitteena on saada lisänäkyvyyttä hyvinvointi- ja matkailualan yrityksille yhteismarkkinoinnin ja yhteisen visuaalisen ilmeen, nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta. Yhteisten toimenpiteiden ja tiedottamisen kautta tehostetaan palveluiden ja tuotteiden parempaa näkyvyyttä ja saatavuutta. Hankkeen aikana luodut tarinat kuljettavat asiakkaat lähelle Saarijärven monimuotoista luontoa ja kulttuuria sekä yritysten toimintaa. Yritysten tarinat alkuperästä ja historiasta luovat läheisen yhteyden yrittäjään sekä nostavat palveluiden arvostusta. Yritysryhmähankkeen hakijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020-30.9.2021. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kuusi saarijärveläistä yritystä, joiden liiketoimintaan sisältyvät hyvinvointi- ja matkailupalvelut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

131814

Startdatum

31.05.2020

Slutdatum

10.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner