Hanke
Utvecklingsprojekt - 131814

HYMY Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä -yritysryhmähanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2020 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

HYMY Hyvinvointimatkailua yhteistyöllä -yritysryhmähankkeen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien saarijärveläisen yritysten liiketoimintaa sekä yhteismarkkinoinnista ja verkostoitumisesta saatavia hyötyjä. Hankkeen tavoitteena on saada lisänäkyvyyttä hyvinvointi- ja matkailualan yrityksille yhteismarkkinoinnin ja yhteisen visuaalisen ilmeen, nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta. Yhteisten toimenpiteiden ja tiedottamisen kautta tehostetaan palveluiden ja tuotteiden parempaa näkyvyyttä ja saatavuutta. Hankkeen aikana luodut tarinat kuljettavat asiakkaat lähelle Saarijärven monimuotoista luontoa ja kulttuuria sekä yritysten toimintaa. Yritysten tarinat alkuperästä ja historiasta luovat läheisen yhteyden yrittäjään sekä nostavat palveluiden arvostusta. Yritysryhmähankkeen hakijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020-30.9.2021. Pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kuusi saarijärveläistä yritystä, joiden liiketoimintaan sisältyvät hyvinvointi- ja matkailupalvelut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

131814

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
green care
matturism
må bra-turism
naturprodukter
produktutveckling
rekreations- och hobbyverksamhet
turism
utvecklande av företagsgrupp
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt