Projekt
Utvecklingsprojekt - 41666

Hyönteistuotannon esiselvitys

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

01.03.2017 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyönteisten mahdollisuudet tulevaisuuden ekologisena, ravintokoostumukseltaan erinomaisena ja käyttökohteiltaan monipuolisena proteiinilähteenä kiinnostavat yhä useampia. Uuden uuselintarvikelainsäädännön uskotaan helpottavan hyönteisten pääsyä markkinoille EU:ssa ja hyönteistuotteita odotetaan ruokakauppoihin vuoden 2018 aikana. Myös hyönteisten rehukäyttö on jo mahdollista ja sen odotetaan lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Pullonkaulana kehityksessä on hyönteisraaka-aineen massatuotanto. Alalla odotettu kasvu edellyttää siirtymistä uudentyyppiseen tuotantoon ja tehokkaiden hyönteisten massakasvatusmenetelmien kehittämistä. Alan kehittymisen tueksi tarvitaan myös massakasvatukseen sovellettavaa tutkimustietoa. Tässä hankkeessa etsitään maailmalta parhaita saatavilla olevia, pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia hyönteisten massatuotannonteknologioita ja kasvatusmenetelmiä. Lisäksi etsitään maailmalla tehtyjä tutkimuksia sekä tuoreita markkinaselvityksiä ja arvioidaan niiden sovellettavuutta paikalliseen käytäntöön. Hankkeen tärkeimpänä tuotostavoitteena on etsiä viimeisintä tietoa hyönteiskasvattamon ja siihen liittyvän TKI-yksikön liiketoiminta- ja teknologiankehittämissuunnitelman perustamisen tueksi, sekä tiedottaa paikallisia yrittäjiä alaan liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Hankkeen aikana kerätyistä tiedoista tiedotetaan sähköisen ja perinteisen median kautta sekä pidetään lopuksi tiedonsiirtotilaisuus, jossa infotaan saaduista tuloksista. Yhteistyössä LUKE:n Entolab hankkeen kanssa selvitetään myös mahdollisuudet paikallisen tuotannon aloittamiselle ja etsitään alueelta sopivat toimijat. Lisäksi tavoitteena on saada vireille hyönteisten massakasvatuksen pilotointi kokeiluhankkeena. Laajempana vaikutustavoitteena on vauhdittaa hyönteisproteiinien innovaatioekosysteemin rakentumista, uuteen alaan liittyvää TKI-toimintaa ja lisätä pohjoiskarjalaisten yritysten kilpailukykyä nousevalla alalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41666

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner