Projekt
Utvecklingsprojekt - 16388

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen – HYMY

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.11.2015 - 07.05.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen - HYMY -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija- apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin. Hanke täydentää yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa. Hanke parantaa yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, verkostoitumiseen ja muutosten hallintaan liittyvissä asioissa. Yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden tieto-taito yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi lisääntyy ja ymmärrys investointien ja rahoituksen riskeistä paranee. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen -hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoiminta ideoiden sparraus, jossa yhteistyö Uusyrityskeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Osana hanketta ohjataan yrittäjiä etsimään sopivia rahoitusmahdollisuuksia. Hanke järjestää yrittäjätilaisuuksia, pienryhmätoimintaa, yrityskohtaisia tilannekartoituksia ja opintomatkoja. Hankkeessa tehdään selvityksiä ja kartoituksia. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana toteuttamassa Yritys-Suomen seudullisia yrityspalveluja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16388

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

07.05.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner