Projekt
Utvecklingsprojekt - 125382

Hyvinvointitupa

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry

31.08.2020 - 22.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyvinvointitupa-hankkeessa vieraillaan kylillä järjestäen terveyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia eli Hyvinvointitupia. Terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjotaan kyläläisille lähellä heidän omaa arkiympäristöään; kylätaloilla ja -kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn mittauksia, kylän omia hyvinvointikampanjoita, terveydenalan ammattilaisen vastaanottoja tai tietoiskuja, virkistystoimintaa, lajikokeiluja sekä mielenkiintoisia vierailevia puhujia. Palvelut suunnitellaan kyläkohtaisesti. Hyvinvointitupa-hankkeen toiminnassa hyödynnetään eri sidosryhmien verkostoja (mm. kylät, kunnat ja sote-alan yhdistykset). Toiminnalla lisätään kylien elinvoimaa ja kannustetaan kyliä aktiivisuuteen sekä terveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät kaikki paikalliset asukkaat kylien elinvoiman kasvamisen, toiminnan elävöittämisen, palveluiden parantumisen sekä yhteisöllisyyden lisääntymisen myötä. Hanke toimii Oulun Seudun Leaderin alueen kunnista Pudasjärvellä ja toimintaa järjestetään ensisijaisesti harvemmin asutuilla alueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

125382

Startdatum

31.08.2020

Slutdatum

22.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner