Projekt
Utvecklingsprojekt - 128615

Hyvinvoiva possu – älykkään sikatalouden tulevaisuus

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

01.05.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Eläinten hyvinvointi ja terveys tulevat korostumaan pitkään valmisteilla olevassa uudessa eläinten hyvinvointilaissa. Uuden lain uskotaan valmistuvan 2021 lopussa. Jo nykyinen laki ja asetukset vaativat siirtymäaikojen vuosien 2024 ja 2027 päätyttyä merkittäviä muutoksia sikaloiden eläinkohtaisiin pinta-aloihin, lattiamateriaaleihin ja eläinten vapaana oloon tai kiinnipitämiseen. Suomen nykyinen sikatalouden rakennuskanta on pääosin rakennettu 2000-luvun alussa, jolloin vaatimukset ja eläinaines olivat hyvin erilaiset. Viimeiset vajaa kymmenen vuotta on ollut sikataloudelle taloudellisesti raskasta aikaa, jolloin investoinnit peruskorjauksien ja vaadittavien muutosten osalta on jäänyt tekemättä. Rakennuskanta on vanhentunutta ja investointi- ja korjausvelka kasvanut. Nyt kuitenkin on nähtävissä selvää piristymistä kannattavuudessa mm. kasvavan viennin johdosta. Samalla myös investointien uskotaan käynnistyvän jat Hankkeen tavoitteena on kartoittaa jatkavien sikatilojen korjaus- ja muutostarve Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskusten alueella noin 370 sikatilalla sekä tehdä kyseisistä tiloista noin 150:lle jatkoehdotukset toimenpiteille, joissa muuttuva lainsäädäntö, lisääntyvät asiakkaiden vaatimukset ja eläinten hyvinvointi huomioidaan läpinäkyvillä, älykkäillä uusilla menetelmillä. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää ja kerätä tietoa joillakin tiloilla jo tehdyistä eläinten hyvinvointia parantavista muutoksista, joita ovat mm. vapaaporsitus, vapaa tiineys ja vapaa joutilasaika. Näiltä tiloilla saadaan arvokasta kokemusta ja tuloksia muutosten vaikutuksista eläinten hyvinvointiin, tuotantotuloksiin ja kannattavuuteen. Näiden ja samanaikaisesti A-Tuottajien hallinnoiman Vapaaporsituksella parempaan eläinhyvinvointia- hankkeen tulosten perusteella on tarkoitus laatia älykkäämmän ja eläinten hyvinvointia korostava tuotannon ohjeistus parhaista käytännöistä ja rakennusratkaisuista. Hankkeen aikana järjestetään informaatiotilaisuuksia investoijille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128615

Startdatum

01.05.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner