Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 178790

Hyypänkuitu

Suupohjan Seutuverkko Oy

24.09.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla Hyypän ja Jokimäen alueelle rakennetaan valokuitupohjainen tietoverkko alueen asukkaiden ja yritysten käyttöön. Hankkeen avulla rakennetun kyläverkon jälkeen jokaisella alueen kiinteistöllä on mahdollisuus ottaa käyttöön valokuituliittymä. Liittymän ottaja maksaa itse liityntäverkko kustannuksen kyläverkosta. Hankealueen kyläverkon laajuus on 15 kilometriä. Sunet kilpailuttaa alihankintatyöt maatöiden, hitsauksien ja tarvikkeiden osalta. Tämän hetkisen tiedon mukaan kyläverkon rakentamisen yhteydessä valokuituliittymä toteutetaan 40 kiinteistölle. Verkon alueella on tällä hetkellä noin 100 asuttua kiinteistöä. Myös muilla kiinteistöillä on myöhemmin mahdollisuus liittyä kyläverkon piiriin sen hetkisillä hinnoilla. Mikäli rahoituspäätös on hankkeelle myönteinen niin verkon rakentaminen voidaan aloittaa keväällä 2022 aikana ja verkko on kokonaisuudessaan valmis viimeistään joulukuussa 2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

178790

Startdatum

24.09.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner