Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 178790

Hyypänkuitu

Suupohjan Seutuverkko Oy

23.09.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla Hyypän ja Jokimäen alueelle rakennetaan valokuitupohjainen tietoverkko alueen asukkaiden ja yritysten käyttöön. Hankkeen avulla rakennetun kyläverkon jälkeen jokaisella alueen kiinteistöllä on mahdollisuus ottaa käyttöön valokuituliittymä. Liittymän ottaja maksaa itse liityntäverkko kustannuksen kyläverkosta. Hankealueen kyläverkon laajuus on 15 kilometriä. Sunet kilpailuttaa alihankintatyöt maatöiden, hitsauksien ja tarvikkeiden osalta. Tämän hetkisen tiedon mukaan kyläverkon rakentamisen yhteydessä valokuituliittymä toteutetaan 40 kiinteistölle. Verkon alueella on tällä hetkellä noin 100 asuttua kiinteistöä. Myös muilla kiinteistöillä on myöhemmin mahdollisuus liittyä kyläverkon piiriin sen hetkisillä hinnoilla. Mikäli rahoituspäätös on hankkeelle myönteinen niin verkon rakentaminen voidaan aloittaa keväällä 2022 aikana ja verkko on kokonaisuudessaan valmis viimeistään joulukuussa 2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

178790

Aloituspäivämäärä

23.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt