Hanke
Utvecklingsprojekt - 157381

IDYLLI – Ilmastotekoja digiajan ympäristössä

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.03.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta. Kiertotalous on avainasemassa, kun halutaan löytää ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja: sen tavoitteena on olemassa olevien tuotteiden ja materiaalien tehokas hyödyntäminen niin, että jätteen synty ja neitseellisten raaka-aineiden käyttö minimoidaan. Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen edesauttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Myös digitalisaatio tarjoaa hyviä mahdollisuuksia maaseutualueiden ilmastoviisaampaan elämään. Hankkeen tavoitteena on käytännön toimilla edistää keskisuomalaisten kylien kiertotalousosaamista sekä lisätä digitaalisten alustojen ja viestintäkanavien käyttöä kylien yhteydenpidossa ja toiminnan suunnittelussa. Hankkeessa innostetaan ja aktivoidaan ihmisiä 22 kylässä toteuttamaan erilaisia kiertotalouspilotteja sekä ottamaan käyttöön digiosallisuuden työvälineitä. Kiertotalouspilotit ovat käytännön tekoja, joiden avulla pyritään materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Pilotit edesauttavat pienentämään ilmastopäästöjä ja lisäämään hiilen sitomista parantaen samalla kyläympäristöä. Digiosallisuudella tarkoitetaan uusien yhteydenpito- ja viestintätapojen käyttöön ottamista kylätoiminnassa sekä Keski-Suomen Kylät ry:n ja paikallisten pilottikylien osalta. Hankkeen jälkeen Keski-Suomessa on 30 paikallisosaajaa, jotka voivat jatkossa kouluttaa ja ohjata myös muiden kylien ihmisiä uusiin kiertotaloustoimiin. Kaikki tehdyt toimenpiteet liitetään osaksi kylämme.fi-sivustoa kylätoiminnan ja suunnittelun aineistoiksi. Hankkeen päätoteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ja osatoteuttajana Keski-Suomen Kylät ry. Maaseudun Sivistysliitolla on vankka kokemus erilaisten ilmasto- ja ympäristöhankkeiden toteuttamisesta eri puolilla Suomea. Keski-Suomen kylät edustaa alueen paikallistuntemusta sekä digitaalisen kyläsuunnittelutyön ja -viestinnän osaamista. Hanke alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.6.2023. Hankkeen budjetti on 198 736 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

157381

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
byaverksamhet
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt