Projekt
Utvecklingsprojekt - 128990

IkäFarmi – aktivointihanke ikääntyvien farmitoimintaan liittyvän yritysryhmähankkeen valmistelemiseksi keskisuomalaisille yrityksille

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter-säätiö sr

01.06.2020 - 02.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

IkäFarmi - aktivointihanke ikääntyvien farmitoimintaan liittyvän yritysryhmähankkeen valmistelemiseksi keskisuomalaisille yrityksille tavoittelee ikääntyville suunnatun maatilatoiminnan ympärille keskittyvän yritysryhmähankkeen koostamista ja valmistelua. Hanke on suunnattu keskisuomalaisille maaseudun yrityksille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128990

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

02.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner