Hanke
Utvecklingsprojekt - 93413

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.08.2019 - 30.08.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Lapin ja Koillismaan harvaan asutuilla alueilla. Päämääränä on juurruttaa ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittämisen ja tähän liittyvän alueellisen ja kuntayhteistyön kulttuuri Lapin kyliin. Hankkeen päätavoitteina on ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi hoitomuodoksi Lapin alueella, paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon yhteyteen sekä kuntien ja soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen ja monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asutuilla alueilla. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten perhehoitoa ja soteyrittäjyyttä tiedottamalla niistä maaseudun asukkaille, potentiaalisille toimijoille ja kuntiin, tukemalla perhehoitajuutta ja soteyrittäjyyttä yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, järjestämällä perhehoidon valmennuskursseja yhteistyössä kuntien kanssa, levittämällä tietoa toimivista malleista palvelujen tuottamiseen ja tukemalla paikallisten ja alueellisen yhteistyömallin käynnistymistä. Hankkeessa tuetaan kuntia perhehoitajuutta, soteyrittäjyyttä ja monitoimijuutta suosivien käytänteiden kehittämisessä. Hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta, koko aluetason tehtävistä, ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittäjyyden kehittämisestä ja tukee, neuvoo ja ohjaa seutukuntakohtaisia ja kuntakohtaisia työntekijöitä. Seutukuntakohtaiset työntekijät vastaavat hankkeen toteuttamisesta omilla seutukunnillaan ja lisäksi heistä jokaisella on jokin koko hanketta koskeva vastuualue. Kuntakohtaiset osa-aikaiset työntekijät vastaavat toimintojen jalkauttamisesta kuntiin ja kyliin yhteistyössä kuntien sote- ja elinkeinotoimien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93413

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
nya tjänster
nätverk
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt