Projekt
Utvecklingsprojekt - 93413

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.08.2019 - 10.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päämääränä on parantaa alueen kylien ja maaseudun asukkaiden sote- ja hyvinvointipalveluiden saatavuutta perhehoitajuuden ja yrittäjyyden uusilla toimintamalleilla ja näin edistää alueen työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ihmisen hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Lapin ja Koillismaan harvaan asutuilla alueilla. Päämääränä on juurruttaa ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittämisen ja tähän liittyvän alueellisen ja kuntayhteistyön kulttuuri Lapin kyliin. Hankkeen päätavoitteina on ikäihmisten perhehoidon vakiinnuttaminen toimivaksi hoitomuodoksi Lapin alueella, paikallisen soteyrittäjyyden luominen ikäihmisten perhehoidon yhteyteen sekä kuntien ja soteyrittäjien yhteistoimintamuotojen kehittäminen ja monipalvelumallien ja monialayrittäjyyden kehittymisen tukeminen harvaan asutuilla alueilla. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten perhehoitoa ja soteyrittäjyyttä tiedottamalla niistä maaseudun asukkaille, potentiaalisille toimijoille ja kuntiin, tukemalla perhehoitajuutta ja soteyrittäjyyttä yleisellä neuvonnalla, ohjauksella ja verkostoimisella, järjestämällä perhehoidon valmennuskursseja yhteistyössä kuntien kanssa, levittämällä tietoa toimivista malleista palvelujen tuottamiseen ja tukemalla paikallisten ja alueellisen yhteistyömallin käynnistymistä. Hankkeessa tuetaan kuntia perhehoitajuutta, soteyrittäjyyttä ja monitoimijuutta suosivien käytänteiden kehittämisessä. Hankkeen projektipäällikkö vastaa hankkeen toteuttamisesta, koko aluetason tehtävistä, ikäihmisten perhehoidon ja soteyrittäjyyden kehittämisestä ja tukee, neuvoo ja ohjaa seutukuntakohtaisia ja kuntakohtaisia työntekijöitä. Seutukuntakohtaiset työntekijät vastaavat hankkeen toteuttamisesta omilla seutukunnillaan ja lisäksi heistä jokaisella on jokin koko hanketta koskeva vastuualue. Kuntakohtaiset osa-aikaiset työntekijät vastaavat toimintojen jalkauttamisesta kuntiin ja kyliin yhteistyössä kuntien sote- ja elinkeinotoimien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93413

Startdatum

31.08.2019

Slutdatum

10.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner