Projekt
Utvecklingsprojekt - 164131

Ilmastokestävä metsätalous Keski-Suomessa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2021 - 29.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Metsillä on suuri merkitys hiilen kiertokulussa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsänomistajat voivat valinnoillaan vaikuttaa merkittävästi metsien kykyyn sitoa hiiltä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Metsät sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ja varastoivat sitä biomassaan. Lahotessaan biomassan hiili palautuu takaisin ilmakehään. Hiiltä varastoivilla uusiutuvilla biotuotteilla voidaan korvata fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita. Hankkeen tarkoituksena on välittää metsänomistajille sekä maaseudun yrittäjille käytännönläheistä tietoa metsien ilmastokestävyydestä, hiilensidonnan vahvistamisen keinoista, metsäenergian tuotannosta, biotaloudesta, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä parantaa tietopohjaista viestintää metsien ja metsäbiotalouden ilmastovaikutuksista. Hankkeessa järjestetään hankkeen kohderyhmille infopäiviä, tietoiskuja, seminaareja ja maastoretkiä hankkeen teemoista. Hankkeen tavoitteina on antaa metsänomistajille sekä maaseudun metsä- ja energia-alan toimijoille 1) keinoja ja ajankohtaista tietoa metsien hiilensidontakyvyn vahvistamisesta, taimikonhoidon ja ensiharvennusten merkityksestä sekä ilmastoviisaasta metsien hoidosta ja käytöstä, 2) lisää tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsien kasvuun, terveyteen ja metsätalouden kannattavuuteen eri aikaväleillä, 3) ajankohtaista tietoa metsäenergian tuotannon ja käytön mahdollisuuksista sekä nuorten metsien hoidon merkityksestä kannattavalle ja ilmastoviisaalle metsänhoidolle sekä 4) koota ja jakaa tietoa metsä biotalouden merkityksestä ja mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä maaseudun elinkeinojen kehittämisessä Hankkeen tuloksena osaaminen ja tietoisuus ilmastokestävästä metsien hoidosta ovat kehittyneet. Hankkeen lopullisena hyötynä on metsien kasvukunnon, elinvoimaisuuden ja terveyden paraneminen. Hanke tukee myös metsäbiotalouden toimintaympäristön vahvistumista Keski-Suomessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

164131

Startdatum

31.08.2021

Slutdatum

29.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner