Projekt
Utvecklingsprojekt - 167804

Ilmastonmuutokseen varautuva viljelijä

ProAgria Keski-Suomi ry

01.08.2021 - 31.01.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ja vaikuttaa jo nyt keskisuomalaisten viljelijöiden elämään tuomalla suurta vaihtelua sääolosuhteisiin ja lisäämällä ääriolosuhteita. Kasvukauden pidentyminen tuo myös mukanaan muutoksia viljelyyn. Ilmastonmuuspäästöjen vähentämiseksi ja hiilen sitomisen lisäämiseksi maaperään on tutkittu monenlaisia erilaisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää tavanomaisemaa maanviljelyssä. Osa menetelmistä on jo monella viljelijällä muista syistäkin käytössä. Tiedon jalkautuminen tutkimuksista viljelijöille on kuitenkin hidasta ja ilmastokeskusteluun kytkeytyy monesti syyttävä ja painostava leima maanviljelijöitä kohtaan. Myös kuluttajien ja jatkojalostajien tarve saada tietoa alkutuotannon hiilijalanjäljestä kasvaa ja aiheuttaa muutospaineita viljelijöiden toimenpiteisiin. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille jo olemassa oleva laaja osaaminen ja menetelmät, joilla maanviljelyssä ilmastonmuutosta torjutaan jo nyt ja näin vahvistaa keskisuomalaisten maanviljelijöiden varmuutta toimia asian puolesta myös näkyvästi ja itsevarmasti. Lisäksi tuodaan esille kehittämistarpeet keskisuomalaisen maaseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarpeista ja annetaan viljelijöille keskisuomalaisen maaseutuympäristön ominaispiirteisiin heijastettua tutkimustietoa uusista menetelmistä. Osaamista ja menetelmiä nostetaan esille myös case-esimerkeillä ja useissa eri teemaisissa webinaareissa tai pdcasteissa. Aiheesta kiinnostuneille keskisuomalaisille viljelijöille tarjotaan hiilitase ja hiilivirtalaskelmia ja niiden tulkintaa tilojen optimaallisimpien toimenpiteiden valitsemiseksi. Viljelijöille luodaan myös mahdollisuus verkostoitua aiheeseen liittyen ja jakaa keskenään tuntemuksia ja kokemuksia. Hanketta toteuttaa ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus. Hankkeen osatoteuttajana tuensiirrolla toimii MTK Keski-Suomi. Hankkeen toiminta-aika on 1.7.2021-31.12.2023. Hanke on EU -osarahoitteinen maaseuturahastosta haettava hanke.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

167804

Startdatum

01.08.2021

Slutdatum

31.01.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner