Hanke
Utvecklingsprojekt - 177629

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle

Luonnonvarakeskus

31.12.2021 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maatalousjärjestelmiin kohdistuu monia erilaisia muutoksia ja häiriöitä, liittyen esimerkiksi ilmastoon, markkinoihin, politiikkaan, energian saatavuuteen, tarttuviin eläintauteihin, kyberturvallisuuteen ja kulutustottumusten muutoksiin. Maatilojen sopeutumiskyvyn edistäminen tiedon, keskustelun ja yhteistyön avulla on keino tukea koko ketjun muutosjoustavuutta ja ilmastokestävyyttä. Hanke välittää monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa ruokajärjestelmän muutosjoustavuuteen vaikuttavista tekijöistä, tunnistaa ruokajärjestelmän vahvuuksia ja tuottaa ratkaisuja sen rakenteellisiin ja alueellisiin ongelmakohtiin yhdessä toimijoiden kanssa. Hanke tuottaa tapahtumia ja materiaaleja, joiden avulla maatilat saavat tukea ilmastoviisaaseen ja muutosjoustavaan tulevaisuuteen sopeutumiseen ja voivat lisätä elinvoimaisuuttaan ja kilpailukykyään sekä varautua ennakoivasti ilmastonmuutoksen haasteisiin. Hanke tekee vuorovaikutteista viestintää niin tapahtumissa, verkkotapahtumissa kuin verkkoviestinnän kautta. Hanke tukee maatalouden ilmastoratkaisujen kehittämistä sekä laajemmin ruokaturvan toteutumista, maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä. Hankkeen ydinkohderyhmä ovat viljelijät, opiskelijat ja maaseudun yrittäjät. Lisäksi hyödynsaajia ovat toimijat tutkimuksen, hallinnon ja opetuksen aloilla, opiskelijat ja kuluttajat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

177629

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Livsmedel
klimatförändring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt