Projekt
Utvecklingsprojekt - 177629

Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle

Luonnonvarakeskus

01.01.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatalousjärjestelmiin kohdistuu monia erilaisia muutoksia ja häiriöitä, liittyen esimerkiksi ilmastoon, markkinoihin, politiikkaan, energian saatavuuteen, tarttuviin eläintauteihin, kyberturvallisuuteen ja kulutustottumusten muutoksiin. Maatilojen sopeutumiskyvyn edistäminen tiedon, keskustelun ja yhteistyön avulla on keino tukea koko ketjun muutosjoustavuutta ja ilmastokestävyyttä. Hanke välittää monipuolisesti ja käytännönläheisesti tietoa ruokajärjestelmän muutosjoustavuuteen vaikuttavista tekijöistä, tunnistaa ruokajärjestelmän vahvuuksia ja tuottaa ratkaisuja sen rakenteellisiin ja alueellisiin ongelmakohtiin yhdessä toimijoiden kanssa. Hanke tuottaa tapahtumia ja materiaaleja, joiden avulla maatilat saavat tukea ilmastoviisaaseen ja muutosjoustavaan tulevaisuuteen sopeutumiseen ja voivat lisätä elinvoimaisuuttaan ja kilpailukykyään sekä varautua ennakoivasti ilmastonmuutoksen haasteisiin. Hanke tekee vuorovaikutteista viestintää niin tapahtumissa, verkkotapahtumissa kuin verkkoviestinnän kautta. Hanke tukee maatalouden ilmastoratkaisujen kehittämistä sekä laajemmin ruokaturvan toteutumista, maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä. Hankkeen ydinkohderyhmä ovat viljelijät, opiskelijat ja maaseudun yrittäjät. Lisäksi hyödynsaajia ovat toimijat tutkimuksen, hallinnon ja opetuksen aloilla, opiskelijat ja kuluttajat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

177629

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner