Projekt
Utvecklingsprojekt - 13742

Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – InforME

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 03.02.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille - InforME -hanke edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä maaseudulla. Hanke toimii yksinkertaisen ja vertailukelpoisen tiedon tuottajana, havainnollistajana ja välittäjänä sekä yhteistyöverkostojen rakentajana. Hankkeen kantavana teemana on informaatiomuotoilu eli tiedon visualisointi ja sen uudet mahdollisuudet uusiutuvan energian viestinnässä. Hanke mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkimuskeskusten vuorovaikutusta ja uusien innovaatioiden syntymistä. Hankkeessa tarkastellaan Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita ja parantaa energiatehokkuutta maaseudun yrityksissä. Tavoitteena on käytännönläheisten esimerkkien kautta tuottaa havainnollistettua ja yksityiskohtaista tietoa uusiutuvaan energiaan siirtymiseen ja energiavaihtoehtojen pohtimiseen. Tieto esitetään selkeällä ja uudenlaisella visuaalisella tavalla kohderyhmälle. Hankkeen kohderyhmänä ovat uusiutuvasta energiasta ja energian käytön tehostamisesta kiinnostuneet maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, kyläyhteisöt ja kunnat. Toimenpiteinä hankkeessa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, kuten energiainfoja kyläyhdistyksille. Hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen visuaalinen sovellus, jonka avulla maaseudun toimijat voivat kokeilla ja vertailla erilaisten energian tuotanto- ja kulutusyksiköiden yhteensopivuutta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan demoja, joissa viljelijöillä ja muilla maaseudun toimijoilla on mahdollisuus tutustua uusiutuvan energian prosesseihin käytännössä. Hankkeen tuloksena kohderyhmällä on käytössään helposti ymmärrettävää ja konkreettista energiatietoa, internetpohjainen sovellus sekä demojen ja laskureiden kautta saatu tieto. Lisäksi hanke tuottaa lukuisia erilaisia julkaisuja uusiuituvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13742

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

03.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner