Projekt
Utvecklingsprojekt - 100471

Innostu tiedosta!

MTK-Pohjois-Savo ry

31.10.2019 - 01.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatalousyrittäjillä on nyt suuri halu löytää uusia keinoja, joilla oman tilan kannattavuutta voisi parantaa. Viljelijöille toukokuun alussa 2019 tehdyssä kyselyssä (n=136) erottui selkeästi neljä asiaa, joista he kaipaavat lisää informaatiota. Yrittäjät haluavat kuulla kannattavuutta parantavista keinoista ja uusista innovaatioista, joita he voivat hyödyntää tilallaan. Lisäksi viljelijät kaipaavat apua omiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen sekä positiivisia tapoja kertoa omasta työstä kuluttajille. Hankkeen tavoitteena on, yhteistyökumppanit yhdessä löytävät uusia tapoja toimia siten, että maatalousyrittäjien orastavatkin kehityssuunnitelmat huomioidaan nopeasti. Näin saadaan aikaan tilanne, jossa yrittäjillä on laaja tietämys eri keinoista, joilla omaa yritystoimintaa voi kehittää ja he saavat omien päätöstensä pohjaksi uutta tietoa jatkuvan muutoksen kohteena olevista asioista sekä haluavat viestiä omasta toiminnastaan muille. Tavoitteena on myös, että maatilojen tuotantoresurssit pysyvät aktiivisessa tuotantokäytössä ja viljelijät valmistautuvat pitkällä aikajänteellä oman viljelyuransa jälkeiseen aikaan ja haluavat säilyttää tilansa elinkelpoisena, vaikka tilalla ei olisikaan omaa jatkajaa. Uudet yrittäjät saavat hyvän lähtökohdan yritystoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on myös, että maanomistajat ymmärtävät kehittyvän maatalouden tarpeet ja haluavat turvata maatalouden jatkuvuuden Pohjois-Savossa ja maatalouden eri kehittämistahot ja sidosryhmät tekevät yhteistyötä viljelijöiden suuntaan valmentajamaisella otteella. Viljelijöille päin eri kehittämistahojen tekeminen ei näy päällekkäisenä vaan toisiaan täydentävänä tarjontana. Hankkeen toiminnassa on oleellista laaja ja monikanavainen tiedotus, jolla saavutetaan hankkeen eri kohderyhmät ympäri vuoden. Eri kanavia, esim. sähköposti, lehtijutut ja sosiaalisen median eri muodot (facebook, instagram, twitter), tarvitaan eri ikäryhmien tavoittamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

100471

Startdatum

31.10.2019

Slutdatum

01.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner