Hanke
Utvecklingsprojekt - 9081

Innotori – Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteistyö- ja innovaatioaktivointi

Turun yliopisto

31.12.2015 - 12.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan ylimaakunnallinen yhteistyömalli elintarvikejalostajien innovaatiotoiminnan aktivoimiseksi ja tuotannon jalostusasteen nostamiseksi. Aktivointi perustuu tutkimustietoon, eri alojen yrittäjien ja asiantuntijoiden törmäyttämiseen elintarvikejalostajien kanssa sekä kuluttajien osallistamiseen tuotekehitykseen. Hankkeen kohderyhmä ovat maaseutualueilla sijaitsevat alle 50 henkeä työllistävät elintarvikejalostajat. Hankkeen tuloksena syntyy yritysryhmien kokeilu- ja kehityshankehakemuksia sekä yhteistyöverkostoja. Lisäksi yksittäisiä yrityksiä rohkaistaan hyödyntämään alan kehittämisrahoitusta oman liiketoimintansa kehittämiseen antamalla heille yleisneuvontaa ja ohjaamalla heitä asiantuntijoiden luo. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisenä hankkeena. Hankkeen toteuttavat Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö ja Satafood ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9081

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

12.11.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedelsförädling
innovation/försök

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt