Hanke
Utvecklingsprojekt - 13617

Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa

Thermopolis Oy

01.10.2015 - 31.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa aktivoidaan Etelä-Pohjanmaan yrityksiä kehittämään ja innovoimaan energiaan, ympäristöön, kierto- ja biotalouteen, sekä ympäristövastuullisuuteen liittyvää toimintaansa. Toimintamallina ovat yleisluontoiset yritysvierailut ja tehokas tiedottaminen niiden pohjalta. Tavoitteena on lisätä yrityksissä syntyvien kehittämishankkeiden (mm. yhteistyöhankkeet) määrää Etelä-Pohjanmaalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13617

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

31.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
bioenergi
cleantech
energieffektivitet
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt