Projekt
- 70198

Inspirera och Inspireras

Aktion Österbotten rf

20.03.2018 - 26.02.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aktion Österbottens internationella temaprojekt är ett utvecklingsprojekt vars mål är att aktivera och ge en push framåt för aktörerna att via studiebesök hitta nya former för att förverkliga den egna verksamheten. Avsikten är även att idéerna som fås utifrån ska ha en positiv inverkan på hela regionen. Genom temaprojektet aktiveras interaktionen mellan lokala aktörer med hjälp av internationellt samarbete. Eftersom deltagandet i temaprojektet är öppet för alla organisationer är förhoppningen att få en heltäckande inverkan i regionen. Genom projektet hoppas vi kunna få fram lösningar på aktuella problem, få fram nya typer av evenemang, öka användningsgraden av byggnader och anläggningar, locka nya användargrupper och stärker sammanhållningen i byarna.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

70198

Startdatum

20.03.2018

Slutdatum

26.02.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner