Hanke
Utvecklingsprojekt - 189961

Itä-Lapin ja Sodankylän uittoperinne tutuksi

Itä-Lapin kuntayhtymä

30.04.2022 - 29.04.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on taltioida ja vaalia tietoa Kemijärven yläpuolisen vesistön vuosisadan aikana kehittyneestä puiden irtouitosta, uittorakennelmista ja uittopaikoista sekä tavasta saada laajoista erämaista ajetut puut veteen ja toimittaa ne virran mukana jokisuun sahoille ja tuotantolaitoksille rakentuu palvelutuote. Hankkeessa kerätään uittoperinnettä ja hyödyntää kerättyä materiaalia alueen vetovoiman lisäämiseksi ja kotiseutuidentiteetit vahvistamiseksi. Hanke lisää Itä-Lapin ja Sodankylän vetovoimaa, nostaa alueen rakentumiseen merkittävästi vaikuttanutta uittoelinkeinoa paikallisten ja matkailijoiden tietoisuuteen, lisää maaseutualueen hyvinvointia ja nostaa kylien vireyttä sekä lisätä nuorten tietoa uittohistoriasta. Hankkeen aikana haastatellaan uitossa työskennelleitä henkilöitä ja etsitään tietoa muista tietolähteistä. Eri puolilta vesistöaluetta valituille uittoa esiteltäville paikoille editoidaan haastatteluaineistosta mobiililaitteella kuunneltavia ja katseltavia uittoselostuksia ja tarinoita, joiden kohderyhmänä ovat paikalliset ja alueella matkailevat sekä mahdollinen kansainvälinen yleisö. Lisäksi tehdään koontivideo. Hankkeen innoittamana hankealueen kouluja motivoidaan työstämään oppilaittensa kanssa uitosta kertovaa aineistoa kulttuuriperinnön ja kotiseututiedon säilyttämiseksi. Tällä toimenpiteellä taataan Kemijoen ja koulun lähialueen uittokulttuurin säilyminen ja siirtyminen sukupolvelta toiselle. Tavoitteena on tiedon jakamisen lisäksi myös nuorten kiinnostuksen herättäminen ja yhteistyö kotiseudun kulttuuria kohtaan. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uittotapahtuma, joka mahdollistaa tiedon jakamisen laajalle kohdeyleisölle. Hanketyönä saatu uusi esittelypaikkaverkosto kalustoineen ja välineineen sekä kertomuksineen ovat asukkaiden, yrittäjien ja yhteisöjen käytössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

189961

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kultur
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt