Hanke
Utvecklingsprojekt - 45338

Ite-Kyröskoski

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy

16.04.2017 - 29.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Selvityshanke Ite-taiteen mahdollisuuksista luoda elinvoimaa Kyröskoskelle. Tavoitteena on kartoittaa paikallisten kiinteistön omistajien, yrittäjien, asukkaiden ja yhteisöjen sekä toisaalta Ite-taiteilijoiden ja rakentajien kiinnostus ja innostus lähteä elävöittämään Kyröskoskea Ite-taiteen avulla. Kyröskosken Valtakadun varsi on vuosien saatossa muuttunut nuupahtaneeksi taajamaksi, jossa on runsaasti tyhjiä liiketiloja. Hankkeen avulla selvitetään, miltä Kyröskoski voisi Ite-taiteen avulla jatkossa näyttää. 3D - mallinnusta apuna käyttäen luodaan virtuaalinen tulevaisuus, jota lähdetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tavoittelemaan. Tyhjiä toimitiloja voidaan hyödyntää pop up-tyylisesti ja Ite-taideen avulla pystytään luomaan teemaviikkoja. Tämä työ vahvistaa Kyröskosken vetovoimaa esim. käsityöyrittäjien ja taiteilijoiden sekä matkailijoiden osalta. Hanketta tullaan myös dokumentoimaan tavoitteena hoitaa hankkeen tiedotusta You Tube -kanavan videotallenteiden avulla perinteisen tiedottamisen lisäksi. Hanke toteutetaan 17.4 - 16.10. ja hankkeen kustannusarvio on 34 000,-.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45338

Aloituspäivämäärä

16.04.2017

Loppumispäivämäärä

29.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
marknadsföring
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt