Projekt
Beredningspenning - 277905

Japanin ja Etelä-Korean vientiä kehittävän yritysryhmän valmistelut

ProAgria Itä-Suomi ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yritysryhmähankkeen valmistelut jossa 5-10 yritystä Pohjois-Karjalasta aloittaa toimenpiteet Japanin ja Etelä-Korean viennin aloittamiseksi. Valmistelurahalla resurssia kohdennetaan yhteistyökumppaneiden hankesuunnitelman valmisteluun.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277905

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner