Projekt
Utvecklingsprojekt - 97401

Järviruo’on poisto Saaristomereltä

Turun ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2019 - 11.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Järviruo'on poisto Saaristomereltä on yleishyödyllinen hanke, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä lähteä hyötykäyttämään vuosittain uusiutuvaa biomassaa, joka muutoin jää rannoille pilaamaan vesistöjen laatua. Vuonna 2006 tehdyn satelliittikartoituksen mukaan nykyisen Paraisten alueella oli n. 5 000 ha ja Kustavin alueella n. 850 ha ruovikoita, joita ei hyödynnetä millään tavalla. Ruokomateriaalille on kuitenkin kysyntää. Ruoko kelpaa mm. kasvualustaksi, biopolttoaineeksi ja rakennusmateriaaliksi ja usein rantojen omistajat ovat valmiit maksamaan ruovikoidensa poistosta. Mahdollisuuksia on myös vientituotteeksi. Ruovikoiden keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, vaan monipuolinen hyödyntäminen ja korjuutyö edellyttävät suunnitelmallisuutta, jolla turvataan myös luonto- ja virkistyskäyttöarvot. Ruovikot ovat yleensä vesiosuuskuntien omistamia ja omistussuhteiden selvittäminen ja osakkaiden tiedottaminen ruovikoiden hyödyntämismahdollisuuksista ovat elinehto ruovikoiden hyödyntämisen mahdollistamiseksi tulevaisuudessa. Omistajien ja hyödyntäjien välillä ei ole olemassa mitään yleistä sopimusmallia, vaan sopimusten teko on ollut hyvin kirjavaa ja on myös epäselvää keiden välillä sopimukset kuuluisi tehdä. Tavoitteena on tehdä selvitystyö rantojen käytöstä ja käyttöoikeuksista pilottialueilla Paraisilla ja Kustavissa. Selvittämällä maa- ja vesialueiden omistusoikeudet ja laatimalla sopimusmallin ruovikoiden hyötykäytöstä, rannikkoseutujen maaseutuyrittäjillä on paremmat mahdollisuudet käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen. Malli on suoraan sovellettavissa myös muille alueille. Ruovikoiden käytöstä laaditaan kaksikielinen opas, joka helpottaa niiden hoitoa ja hyödyntämistä. Yhteisten ranta-alueiden hoidosta voi syntyä uudenlaista yhteisöllisyyttä. Hankkeella on myös vesistönsuojelullisia tavoitteita. Vesistöjen tilaa voidaan pysyvästi parantaa ruovikoiden säännöllisillä ja kustannustehokkailla korjuuleikkauksilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

97401

Startdatum

31.05.2019

Slutdatum

11.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner