Hanke
Utvecklingsprojekt - 14292

Jean Sibelius-iltamat

Vakka-Suomen Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry

31.08.2015 - 28.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Jean Sibelius - iltamat Hankkeen tavoitteena on juhlistaa Sibeliuksen juhlavuotta järjestämällä kouluissa, kylissä ja kirjastoissa Sibelius-iltamia ja tuoda näin kulttuuria jokaisen lapsen ja perheen tietoisuuteen ja arkeen. Hankkeen avulla Sibelius tuodaan koulujen ja kotien tietoisuuteen pieninä konkreettisina tekoina ja tapahtuman valmisteluina. Näin mahdollistetaan osallisuus ja kulttuurikokemukset niillekin, jotka eivät muuten aktiivisesti osallistu kulttuurin tuottamiseen ja kuluttamiseen. Sibelius-iltamien avulla vahvistetaan kylien yhteisöllisyyttä ja koulujen asemaa kylien kulttuuritaloina. Sibelius-iltamia suunnitellaan ja toteutetaan koulujen, kylätoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja muiden oman koulun ympärillä olevien toimijoiden yhteistyönä. Sibelius-iltamat rakentuvat Sibeliuksen kotia, Ainolaa, kuvaavan interiöörin ympärille. Interiöörin avulla rakennetaan tunnelmakuva Sibeliuksen elämästä. Perusrungon ympärille kukin koulu, kyläyhdistys, kirjasto tai muu yhteistyökumppani rakentaa omista vahvuuksista käsin lisämateriaalia ja tapahtumia Tuotokset voivat olla musiikin lisäksi esim. pienoisnäytelmiä, muotokuvia, kansallisromantiikan ajan kuvauksia, aikakauden tarjoiluja tai muita Sibeliuksen elämään liittyneitä asioita ja tapahtumia. Perusnäyttely kiertää kunnasta ja kylästä toiseen (1-2 viikkoa yhdessä paikassa) ja omia tuotoksia ja ohjelmaa siihen liittämällä syntyy 1¿-2 tunnin Sibelius-iltamat, joita pidetään eri kunnissa, kylätaloissa, kouluissa ja kirjastoissa. Vakka-Suomen musiikkiopisto järjestää iltamat jokaisessa hankekunnassa (Laitila, Uusikaupunki, Vehmaa, Pyhäranta ja Mynämäki; yhteensä 10 tilaisuutta) ja järjestää puolet iltamien ohjelmasta esittäen Sibeliuksen säveltämää musiikkia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14292

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

28.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt