Projekt
Utvecklingsprojekt - 171314

Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke

Vaara-Karjalan Leader ry

01.06.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 kaksitoista eri teemahanketta, joista yhdeksän on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kolme yhdistystoiminnan kehittämiseen. Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke on kolmas siirtymäkaudelle 2021-2022 suunnitelluista teemahankkeista, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallistoimijoiden yhteisöllisyyttä korona-ajan jälkeen sekä nostaa yhdistys- ja järjestötoimijoiden käytössä olevien koneiden, laitteiden ja välineiden tasoa. Jelppiä järjestötoimintaan – teemahankkeeseen haettiin mukaan kehittämishankkeita. Hankkeeseen hyväksytään alatoimenpiteitä, joissa kehitetään yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Tukikelpoista on mm. erilaisten kerhojen ja harrastetoimintojen kehittäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen tai erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen. Alatoimenpiteet voivat pitää sisällään myös kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Eduksi luetaan digiympäristön hyödyntäminen. Hankkeeseen ei hyväksytä mukaan toimenpiteitä, jotka voidaan luokitella hakijan normaaliksi toiminnaksi. Tukikelpoista on vain hakijaorganisaatiolle uuden toiminnan kehittäminen. Hakijan on hakemuksessaan avattava, miten suuri joukko alueen asukkaita hyötyy hankkeen toimenpiteistä. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 40 013,33€. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.12.2023. Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ”Vasiten Vastavirtaan” – kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt. Hankkeen alatoimenpiteiden haku oli avoinna 16.8.2021 – 30.9.2021. Alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 500 – 10 000€. Alatoimenpiteille myönnetään 60%:n julkinen tuki. Alatoimenpiteiden omarahoitukseen hyväksytään talkootyötä. Hakuajan puitteissa leader-yhdistys vastaanotti viisi alatoimenpiteen hakemusta. Hakijoista yksi on uusi leader-hanketoimija. Alatoimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä 40 037,33€

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

171314

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner