Hanke
Utvecklingsprojekt - 171314

Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke

Vaara-Karjalan Leader ry

31.05.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vaara-Karjalan Leader ry on toteuttanut ohjelmakaudella 2014-2020 kaksitoista eri teemahanketta, joista yhdeksän on kohdistunut joko kone- ja laitehankintoihin tai rakentamiseen sekä kolme yhdistystoiminnan kehittämiseen. Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke on kolmas siirtymäkaudelle 2021-2022 suunnitelluista teemahankkeista, jonka tavoitteena on vahvistaa paikallistoimijoiden yhteisöllisyyttä korona-ajan jälkeen sekä nostaa yhdistys- ja järjestötoimijoiden käytössä olevien koneiden, laitteiden ja välineiden tasoa. Jelppiä järjestötoimintaan – teemahankkeeseen haettiin mukaan kehittämishankkeita. Hankkeeseen hyväksytään alatoimenpiteitä, joissa kehitetään yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Tukikelpoista on mm. erilaisten kerhojen ja harrastetoimintojen kehittäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen tai erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen. Alatoimenpiteet voivat pitää sisällään myös kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Eduksi luetaan digiympäristön hyödyntäminen. Hankkeeseen ei hyväksytä mukaan toimenpiteitä, jotka voidaan luokitella hakijan normaaliksi toiminnaksi. Tukikelpoista on vain hakijaorganisaatiolle uuden toiminnan kehittäminen. Hakijan on hakemuksessaan avattava, miten suuri joukko alueen asukkaita hyötyy hankkeen toimenpiteistä. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 40 013,33€. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 – 31.12.2023. Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke täydentää Vaara-Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategian ”Vasiten Vastavirtaan” – kehittämisstrategian painopistealuetta 1) Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt. Hankkeen alatoimenpiteiden haku oli avoinna 16.8.2021 – 30.9.2021. Alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 500 – 10 000€. Alatoimenpiteille myönnetään 60%:n julkinen tuki. Alatoimenpiteiden omarahoitukseen hyväksytään talkootyötä. Hakuajan puitteissa leader-yhdistys vastaanotti viisi alatoimenpiteen hakemusta. Hakijoista yksi on uusi leader-hanketoimija. Alatoimenpiteiden kustannusarvio on yhteensä 40 037,33€

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

171314

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
digitalisering
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt