Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171211

Jimy sporting

Jalasjärven Itäinen metsästysyhdistys r.y.

30.06.2021 - 29.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa Jalasjärven itäisen metsästys yhdistyksen nykyiselle ampumarata-alueelle nykyajan vaatimukset täyttävä Compak Sporting rata palvelamaan metsästyksen ja haulikkoammunnan harrastajia mahdollisimman laajasti. Hankkeen avulla erityisesti nuoria toivotaan mukaan metsästyken ja hauliklkoammunnan harrastuksen pariin. Hankkeen hakijana toimii Jalasjärven Itäinen metsästysyhdistys ry. Hakija on yleishyödyllinen yhdistys ja sen toiminnan ydintehtävä on hankkia ja turvata jäsenistölleen riittävät metsästysharrastusmahdollisuudet. Lisäksi hakija harjoittaa ampuma-ratatoimintaa omistamallaan kiinteistöllä harjoittelu- ja kilpailuampumatoiminnan mahdollistamiseksi toiminta-alueellaan. Jäsenistöä hakijalla on vajaa 400 henkilöä, joista noin puolet asuu vakituisesti hakijan toiminta-alueella. Jäsenistä nuoria, alle 25-vuotta täyttäneitä on vain noin kymmenesosa. Nuorten aktivointi mukaan metsästysseuratoimintaan onkin hakijan yksi tärkeimmistä tavoitteista. Hakija on toiminut alueella virallisesti rekisteröitynä yhdistyksenä jo vuodesta 1962 ja sen taloudellinen tilanne on vakaa. Toiminnan rahoitus perustuu lähinnä jäsenistöltä vuosittain kerättäviin jäsen- ja metsästysmaksuihin. Lisäksi ampumaratatoiminnasta saadaan tuloja lähinnä kesäkuukausina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

171211

Aloituspäivämäärä

30.06.2021

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt