Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 21963

Joroisten kyläverkkohanke

Joroisten kunta

29.02.2016 - 28.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan hankealueelle nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuva viestintäverkko. Verkko mahdollistaa edistyksellisten viestintäpalvelujen tarjonnan verkkoon liittyville loppukäyttäjille. Teknisesti viestintäverkko tarjoaa loppuasiakkaalle mahdollisuuden vähintään 100 Mbit/s symmetriseen liittymään. Loppuasiakas voi halutessaan valita käyttöönsä myös hitaamman laajakaistaliittymän, mikäli niitä on tarjolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21963

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

28.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt