Hanke
Utvecklingsprojekt - 116341

Juvan matkailutoimijoiden yritysryhmähanke

Juvan kunta

14.01.2020 - 14.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Juvan kunnan elinkeinoyksikön tehtävänä on luoda uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Juvalle ja edistää alueen eri tahojen toimintaedellytyksiä monin eri keinoin. Kyseessä on yritysryhmähanke, jossa kymmenellä juvalaisella yrityksellä on vahva intressi lisätä keskinäistä yhteistyötä ja kokeilla erilaisia uudenlaisia toimenpiteitä, joilla he voivat yhdessä kehittää alueensa sekä kukin omaa matkailutoimintaansa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

116341

Aloituspäivämäärä

14.01.2020

Loppumispäivämäärä

14.09.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

marknadsföring
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt