Hanke
Utvecklingsprojekt - 21095

Kaista käyttöön

Pohjois-Pohjanmaan liitto

01.01.2016 - 26.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Fyysisten palvelupisteiden kadotessa maaseudulta, sähköisestä tiedonvälityksestä on muodostumassa erittäin keskeinen tekijä palveluiden saatavuuden turvaamisessa. Nopeat ja luotettavat valokuituyhteydet ovat avainasemassa maaseutukuntien elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamisessa. Valokuidulla toteutettu laajakaista-yhteys tarjoaa myös etätyöpaikkamahdollisuuksia, mikä puolestaan luo edellytyksiä paluumuutolle ja edelleen kylien säilymiseen. Hankkeen eritystavoitteena on laajakaistaan liittyen uusimman tietotaidon ja mallien välittäminen sekä tietoyhteiskunnan laajakaistaan pohjautuvien innovaatioiden hyödyntäminen - niin talouden kuin maaseudun asukkaiden arjenkin näkökulmista. Hankkeen toimenpiteillä voidaan tukea maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista itsensä kehittämistä ja ammattiosaamisen ylläpitämistä ja kohentamista. Kaista käyttöön hanke edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä tukee Laajakaista kaikille 2015 ¿ tavoitteen toteutumista Pohjois-Pohjanmaalla. Käytännön toimenpiteinä hanke organisoi ja järjestää kunta- ja kyläkohtaisia tiedotuskampanjoita toimijoille. Perustoimintaa on tiedottamis- ja vaikuttamistyö maakunnan alueella. Myös maaseuturahaston ¿kyläverkko¿-hankkeiden tukimahdollisuuksista tiedottaminen, sekä niiden syntymistä tukevan tiedon kerääminen ja jakaminen ovat hankkeen toimintatapoja. Hanke myös tiedottaa yrityksille mahdollisuudesta hakea yritystukea yrityskohtaisiin ratkaisuihin ja selvittää vaihtoehtoisia ja/täydentäviä ratkaisuja ongelmallisten alueiden laajakaistaratkaisuihin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat, yrittäjät, asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat. Hankkeen sidosryhmiä ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto, maakuntien aluekehitysviranomaiset ja maaseutukehittäjät, verkko-operaattorit, palveluntarjoajat sekä tietoliikenneverkkoihin ja sähköisiin palveluihin liittyvät hankkeet

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21095

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

26.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
kommunikation
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt