Projekt
Utvecklingsprojekt - 21095

Kaista käyttöön

Pohjois-Pohjanmaan liitto

01.01.2016 - 26.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Fyysisten palvelupisteiden kadotessa maaseudulta, sähköisestä tiedonvälityksestä on muodostumassa erittäin keskeinen tekijä palveluiden saatavuuden turvaamisessa. Nopeat ja luotettavat valokuituyhteydet ovat avainasemassa maaseutukuntien elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamisessa. Valokuidulla toteutettu laajakaista-yhteys tarjoaa myös etätyöpaikkamahdollisuuksia, mikä puolestaan luo edellytyksiä paluumuutolle ja edelleen kylien säilymiseen. Hankkeen eritystavoitteena on laajakaistaan liittyen uusimman tietotaidon ja mallien välittäminen sekä tietoyhteiskunnan laajakaistaan pohjautuvien innovaatioiden hyödyntäminen - niin talouden kuin maaseudun asukkaiden arjenkin näkökulmista. Hankkeen toimenpiteillä voidaan tukea maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista itsensä kehittämistä ja ammattiosaamisen ylläpitämistä ja kohentamista. Kaista käyttöön hanke edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä tukee Laajakaista kaikille 2015 ¿ tavoitteen toteutumista Pohjois-Pohjanmaalla. Käytännön toimenpiteinä hanke organisoi ja järjestää kunta- ja kyläkohtaisia tiedotuskampanjoita toimijoille. Perustoimintaa on tiedottamis- ja vaikuttamistyö maakunnan alueella. Myös maaseuturahaston ¿kyläverkko¿-hankkeiden tukimahdollisuuksista tiedottaminen, sekä niiden syntymistä tukevan tiedon kerääminen ja jakaminen ovat hankkeen toimintatapoja. Hanke myös tiedottaa yrityksille mahdollisuudesta hakea yritystukea yrityskohtaisiin ratkaisuihin ja selvittää vaihtoehtoisia ja/täydentäviä ratkaisuja ongelmallisten alueiden laajakaistaratkaisuihin. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat, yrittäjät, asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat. Hankkeen sidosryhmiä ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto, maakuntien aluekehitysviranomaiset ja maaseutukehittäjät, verkko-operaattorit, palveluntarjoajat sekä tietoliikenneverkkoihin ja sähköisiin palveluihin liittyvät hankkeet

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21095

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

26.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner