Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 93191

Kakslammin luonnonsuojelualueen hoitotoimet luontoarvojen ja virkistyskäytön turvaamiseksi

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

25.02.2019 - 10.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kakslammin luonnonsuojelualueen kehittämishanke saatiin päätökseen vuonna 2018. Sen yhteydessä tehtiin aluuella hoitosuunnitelma ja virkistyskäytön, varsinkin alueella toimivan Ykslammin frisbeegolfradan kehityssuunnitelma (kaksi liitettä tässä hakemuksessa). Alueella tehtiin myös lukuisia hoitotoimia kehittämishankkeen osana. Nyt haettavassa hankkeessa on tarkoitus toteuttaa suunnitelmaa parantamalla alueen luontoarvoja uhanalaisena paahdealueena. Jotta uhanalaiset hyönteislajit säilyisivät ja runsastuisivat, on alueella vieraslajina esiintyvän lupiinin hävittämistä tehostettava. Lisäksi mäntytaimikkoa harvennetaan edelleen. Alueelle tehdään myös luontopolku virkistyskäytön lisäämiseksi. Tehtävät hakkuut parantavat myös virkistyskäyttömahdollisuuksia ja frisbeeradan käytettävyyttä. Hoitotoimia tehdään talkoina, käyttämällä työllistettyjä ja ostamalla palveluja esim. Suomen luonnonsuojeluliiton Ketosirkka-projektilta. Kaikki toimenpiteet tehdään yhteistyönä Ryttylän Kirin ja Hausjärven kunnan kanssa. Lopputuloksena on siis alueen luontoarvojen turvaaminen ja virkistyskäytön lisääntyminen ja monipuolistuminen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93191

Startdatum

25.02.2019

Slutdatum

10.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner