Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 93191

Kakslammin luonnonsuojelualueen hoitotoimet luontoarvojen ja virkistyskäytön turvaamiseksi

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

24.02.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kakslammin luonnonsuojelualueen kehittämishanke saatiin päätökseen vuonna 2018. Sen yhteydessä tehtiin aluuella hoitosuunnitelma ja virkistyskäytön, varsinkin alueella toimivan Ykslammin frisbeegolfradan kehityssuunnitelma (kaksi liitettä tässä hakemuksessa). Alueella tehtiin myös lukuisia hoitotoimia kehittämishankkeen osana. Nyt haettavassa hankkeessa on tarkoitus toteuttaa suunnitelmaa parantamalla alueen luontoarvoja uhanalaisena paahdealueena. Jotta uhanalaiset hyönteislajit säilyisivät ja runsastuisivat, on alueella vieraslajina esiintyvän lupiinin hävittämistä tehostettava. Lisäksi mäntytaimikkoa harvennetaan edelleen. Alueelle tehdään myös luontopolku virkistyskäytön lisäämiseksi. Tehtävät hakkuut parantavat myös virkistyskäyttömahdollisuuksia ja frisbeeradan käytettävyyttä. Hoitotoimia tehdään talkoina, käyttämällä työllistettyjä ja ostamalla palveluja esim. Suomen luonnonsuojeluliiton Ketosirkka-projektilta. Kaikki toimenpiteet tehdään yhteistyönä Ryttylän Kirin ja Hausjärven kunnan kanssa. Lopputuloksena on siis alueen luontoarvojen turvaaminen ja virkistyskäytön lisääntyminen ja monipuolistuminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93191

Aloituspäivämäärä

24.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt