Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 243680

Kalakontit 104kpl

Keskikala Oy

05.05.2023 - 30.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalojen laadun parantaminen purkauksessa. Konteissa kala säily paremmin kun tankissa/siilossa. Elintarvikkeen kalan osuus kasva.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

243680

Startdatum

05.05.2023

Slutdatum

30.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner