Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230131

Kalanjalostuslaitoksen osto ja sen laitteistoinvestoinnit

Petteri Kiiskilä

08.03.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on ostaa kalanjalostuslaitos (teollisuus- ja varastorakennus) Lestijärvellä (Kalanjalostuslaitos Aulis Kiiskilä) ammattikalastuksen harjoittamiseen ja jatkamiseen Lestijärvellä. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus tehdä kalanjalostuslaitokselle tarvittavia investointeja, joita tarvitaan kalanjalostuslaitoksen ja kaupallisen kalastuksen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen toiminnan jatkamiseksi sekä monipuolistamiseksi. Investointien on tarkoitus myös parantaa kaupallisen kalastuksen saaliin laatua. Kalanjalostuslaitokselle on tarkoitus hankkia uusi jäähilekone laadukkaan jään saatavuuden varmistamiseksi, pakastinkoneikko mahdollistamaan pakastettujen tuotteiden säilytyskapasiteetin kasvattaminen, digitaalivaaka kalatuotteiden punnitsemiseen, ammattimainen vakuumikone kalatuotteiden vakuumipakkausta ja laadukasta säilömistä varten sekä haarukkavaunut kalasammioiden ja jäähilesammioiden ergonomista siirtelyä varten. Lisäksi tarkoitus on hankkia materiaalit ja rakentaa jäähilekoneen asennusta varten tarvittava teline, jonka kanssa jäähilesammioita voidaan vaihtaa ja jäähilekonetta siirtää.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230131

Startdatum

08.03.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner