Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 209124

kalasammio 660l

Ålander Jukka Tapio

09.08.2022 - 23.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan 8 kappaletta eristettyjä kalasammioita kalan jäähdytystä, varastointia sekä kuljetusta varten.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

209124

Startdatum

09.08.2022

Slutdatum

23.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner