Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 220932

Kalastusluksen moottorin vaihto

Kiviniemi Veikko Juhani

02.12.2022 - 29.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa vaihdetaan kalastusaluksen noin kymmenen vuotta vanha moottori uuteen, huomattavasti vähäpäästöisempään moottoriin. Hanke pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä huomattavasti, koska polttoaineen kulutus pienenee arviolta 20 %.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

220932

Startdatum

02.12.2022

Slutdatum

29.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner