Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 220017

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma

Luonnonvarakeskus

31.12.2020 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa toteutetaan Suomen EMKVR-toimenpideohjelmaa. Tiedonkeruun perusta on Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan 25 artikla. Toiminnan sisältö määräytyy EU:n tiedonkeruuta ohjaavan EU-lainsäädännön perusteella: 1) Regulation (EU) 2017/1004 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of a Union framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy and repealing Council Regulation (EC) No 199/2008 (recast). 2) Commission Delegated Decision (EU) 2021/1167 of 16 July 2021 establishing the multiannual Union programme for the collection and management of biological, environmental, technical and socioeconomic data in the fisheries and aquaculture sectors from 2022 3) Commission Implementing Decision (EU) 2021/1168 of 16 July 2021 establishing the list of mandatory research surveys at sea and thresholds as part of the multiannual Union programme for the collection and management of data in the fisheries and aquaculture sectors from 2022 4) Commission Implementing Decision (EU) 2022/39 of 12 January 2022 laying down rules on the format and timetables for the submission of national work plans and annual reports on data collection in the fisheries and aquaculture sectors Toiminta suunnitellaan yksityiskohtaisesti komission ohjeistuksen mukaisesti laadituissa kansallisissa työsuunnitelmissa, jotka komissio hyväksyy. Suomen vuosien 2020-2021 työsuunnitelma on hyväksytty komission päätöksellä Bryssel 19.12.2019 C(2019) 9468 final. Vuosien 2022-2024 työsuunnitelma on hyväksytty komission päätöksellä Bryssel 22.12.2021 C(2021) 9974 final. Työsuunnitelmien viralliset tiedostot ja hyväksymispäätökset ovat liitteinä. Liitteenä myös Suomen vuosien 2021-2027 EMKVR-toimenpideohjelma, jossa tiedonkeruuta koskee Erityistavoite 1.4. Tiedonkeruu. EU:n Komissio hyväksyi Suomen ohjelman 3.8.2022 (päätös nro C(2022)5729).

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

220017

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.4 Fiskerikontroll och datainsamling

Typ av åtgärd

Fiskerikontroll och datainsamling

Åtgärdens specifierare

Datainsamling

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner