Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 112291

Kallon valokuitukyläverkkohanke 2020

Kallon kyläverkko-osuuskunta

30.10.2019 - 30.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kittilässä sijaitsevassa Kallon kylässä pyritään parantamaan merkittävästi tietoliikenneyhteyksiä vuonna 2019 käynnistyvän hankkeen toimista. Kyseessä on investointihanke, joka sisältää myös tietoliikenneyhteyksien käytön kehittämistä ja edistämistä alueella. Hankkeen aikana Kallon kylään rakennetaan tietoliikennekyläverkko valokuidusta. Tietoliikenneverkon rakentamisen toteuttaa Kallon kyläverkko-osuuskunta, joka hankkeen jälkeen hallinnoi ja ylläpitää kyläverkkoa ja tuottaa kyläverkkopalveluja Kallon kylässä. Hankkeella parannetaan merkittävästi kohteena olevan haja-asutusalueen tietoliikenneyhteyksiä ja siten edistetään alueen asukkaiden elinolosuhteita ja asuinviihtyvyyttä sekä turvataan alueella toimivien yritysten ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Hanke lisää myös alueen houkuttelevuutta sekä asuinpaikkana, että lomanvietto- ja matkailualueena sekä ylläpitää ja edistää maaseutuyhteisön elinvoimaisuutta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankkeen toteutusaika on 31.10.2019-31.12.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112291

Aloituspäivämäärä

30.10.2019

Loppumispäivämäärä

30.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt