Projekt
- 34050

Kampsu-teemahanke

JyväsRiihi ry

09.10.2016 - 03.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

JyväsRiihen Kampsu-teemahanke edistää maaseutualueen yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käyttöä. Alahankkeilla tuetaan pienten yhteisöjen toiminnan kehittämistä, monipuolistamista, yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parannetaan elinoloja alueella. Erityisenä tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet. Alahankkeissa tukea siirretään kyläyhdistyksille ja vastaaville kylätasolla toimiville yhteisöille. Tuen avulla voidaan kunnostaa yhteisiä liikunta-, virkistys- tai kokoontumistiloja tai hankkia yhteiseen käyttöön harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita. Hankkeella edistetään JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategian painopisteen Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

34050

Startdatum

09.10.2016

Slutdatum

03.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner