Hanke
Utvecklingsprojekt - 143704

Kangaskosken teollisuus- ja voimalaitosmuseo

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

31.08.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen pääasiallisena kohteena on Hiitolanjoen Kangaskosken voimalan alue, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Rautjärven kunnassa lähellä Venäjän rajaa sijaitseva Kangaskosken voimala siirtyi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistukseen vuonna 2019 ja säätiö tulee lopettamaan voimalan toiminnan ja purkamaan voimalan padon vuonna 2021 ensimmäisenä kolmesta voimalasta. Hiitolanjoen kolme voimalaitospatoa puretaan ja kosket ennallistetaan vuoteen 2023 mennessä. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on kehittänyt joen varrella omistamansa 32 hehtaarin laajuisen virkistysalueen palveluja jo vuodesta 2004 alkaen ja vastaa myös koskien ennallistusprojektista sekä koko joen matkailullisesta kehittämisestä. Hiitolanjoella on potentiaali kehittyä hyvin monipuoliseksi matkailukohteeksi: kalastuksesta ja muista luontoarvoista kiinnostuneiden lisäksi se tarjoaa ainutlaatuista nähtävää ja koettavaa teollisuushistoriasta kiinnostuneille. Hiitolanjoen kosket ja erityisesti Kangaskoski ovat olleet perusta alueen teollisuuden kehittymiselle, myös tätä voidaan esitellä kävijöille autenttisessa ympäristössä. Tämä kulttuuri- ja luonnonperinnön kehittämishanke keskittyy Kangaskosken voimalaan ja lähiympäristöön sekä alueen teollisuushistorian tuotteistamiseen yleisölle avoimena kohteena. Hankkeella tuotetaan Kangaskosken alueen historiasta aineistoa yleishyödylliseen käyttöön hyödynnettäväksi, vesivoimalamuseon sisältösuunnitteluun sekä virtuaalisovellukseen, jolla voi tutustua Kangaskoskella 1900-luvun alussa sijainneen paperitehtaan toimintaan. Edellisiä ja muuta jatkokehittämistä varten teetetään kuva-, video- ja haastatteluaineistoa Kangaskoskella ja osin muilla Hiitolanjoen koskilla tapahtuvan muutoksen dokumentointia varten. Aineistoa toimitetaan ja julkaistaan muodossa, joka tulee olemaan käytettävissä vapaasti kaikkien katsottavissa ja hyödynnettävissä myös opetuskäyttöön ja matkailutoimijoiden palvelujen sisältöihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

143704

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
samhörighet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt