Hanke
Utvecklingsprojekt - 22420

Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.07.2016 - 11.03.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla -hanke luo sianlihan tuotantoketjun toimijoille uusia, käytännönläheisiä toimintatapoja tiloilla tehtävään eläinaineksen valintaan, tuotanto-ominaisuuksien vertailuun ja tuotannon kannattavuuden arviointiin. Tavoitteena on lisätä sikalaverkostojen aitoa yhteistyötä ja tiedon saannin avoimuutta taloudellisesti kannattavan sika-alan hyväksi ja määritellä toimintatavat, joilla tiloilla tehtävän seurannan ja testaustoiminnan tulokset saadaan nopeasti käyttöön yritysten kehittämiseksi. Hankkeen kesto on kolme vuotta (1.8.2016-31.7.2020). Hanke koostuu neljästä työkokonaisuudesta, joiden tavoitteena on löytää ratkaisuja eläinaineksen käyttöön ja sen kannattavuuteen porsas-, väli-kasvatus- ja lihasikatuotannossa. Neljäs työkokonaisuus on hankkeen hallinnointi ja tiedotustoiminta. Hankkeen toteuttaja on Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä Finnpig Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa ja se toteutetaan Satakunnan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskusten alueella. Hankkeen käytännön toteutus tehdään yhteistyössä kohdealueen sikayrittäjien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22420

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

11.03.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
husdjursproduktion
svin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt