Projekt
Utvecklingsprojekt - 17373

Kantrin kyläaktivaattori

Kantri ry

31.12.2015 - 27.12.2018

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kantrin kyläaktivaattori- hanke täydentää kylien kehittämistyötä Tampereen seutukunnassa. Hankkeen toimialuetta on Kantrin toiminta-alueesta Leader ¿rahoitukseen kuuluvat maaseutualueet (n. 103 500 asukasta). Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016 ¿ 30.6.2018, mutta siihen haetaan 24 kk resursseja. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja on EU-osarahoitteinen. Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat yhteisöt, siis kyläyhdistysten lisäksi yhteistyökumppaneina voivat olla urheilu- ja nuorisoseurat, osakaskunnat ja epäviralliset yhteisöt. Hankkeen tavoitteina on kylien aktivointi; tiedottamisen parantuminen, erityisesti sähköisen viestinnän lisääminen ja hallinta, yhdistysosaamisen terävöittäminen, kestävän kylätoiminnan edistäminen, kylien yhteistyön ja vuoro¬vaikutuksen lisääminen, kyläläisten yhteisten tilojen käytön monipuolistuminen, kansainvälistymisen mahdollisuuksien avautuminen esim. kotouttamisen kautta. Tavoitteisiin pyritään avustamalla kylien omissa kehittämistoimenpiteissä (suunnitelmat, neuvonta ym.), järjestämällä erilaisia tilaisuuksia (seminaarit, yhteistyöpalaverit, tapaamiset jne.), levittämällä tietoa ja hyviä käytäntöjä mm. tiedottamisasioista, uusien mahdollisuuksien avaamisella. Hankkeen tuloksena kylät toimivat aktiivisesti, avoimesti ja laadukkaasti, niiden yhteistyö on lisääntynyt ja osaaminen on monipuolisempaa. Ne tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin pelotta ja osaavat hakea rahoitusta eri rahastoista ja eri lähteistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17373

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

27.12.2018

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner