Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 161328

Kärkisen kylätalon ilmastoystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantaminen

Kärkisen kyläyhdistys ry

01.04.2021 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Käekisen kylätalon öljylämmitysjärjestelmän muuttaminen energiatehokkaampaan maalämpöjärjestemään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

161328

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner