Projekt
Utvecklingsprojekt - 266601

Kärkniemenlahden ja Vehaksen, Ahaisten, Hilloisten ja Järppilän alueen kunnostussuunnitelma

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Sydvästra Finlands vattenskyddsförening rf

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sauvon Kärkniemenlahden ja Taivassalon Vehaksen, Ahaisten, Hilloisten ja Järppilän alueen kunnostussuunnitelmien laatimishankkeessa laaditaan kahdelle merenlahdelle ja sen valuma-alueelle kunnostussuunitelma. Hankkeessa tehdään mm. valuma-aluekartoitus, lahtien nykytilan selvityksiä vedenlaadusta, kasvillisuudesta ja kuormituksesta. Hankkeessa annetaan vesiensuojeluneuvontaa ja koulutusta alueen asukkaille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

266601

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Naturresurssamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner