Projekt
Utvecklingsprojekt - 19190

Kartläggning och utveckling av Tottesunds herrgård och grönområde

Maxmo Hembygdsförening r.f.

01.02.2016 - 26.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Herrgårdsområdet med närmiljön är grunden för kartläggning och utveckling av projektet Kartläggning av Tottesunds herrgård och närmiljö. Målet med projektet är att hitta nya användnings- och utvecklingsmöjligheter för herrgården, parken, trädgården och närmiljön för att möjliggöra bevarandet av kultur- och byggnadsarvet. En viktig del för att nå målet är att samarbeta med entreprenörer och övriga aktörer i närmiljön. Vi avser att kartläggningen ska resultera i konkreta utvecklingsalternativ- och möjligheter för herrgården och parkområdet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

19190

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

26.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner