Hanke
Utvecklingsprojekt - 19190

Kartläggning och utveckling av Tottesunds herrgård och grönområde

Maxmo Hembygdsförening r.f.

01.02.2016 - 26.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Herrgårdsområdet med närmiljön är grunden för kartläggning och utveckling av projektet Kartläggning av Tottesunds herrgård och närmiljö. Målet med projektet är att hitta nya användnings- och utvecklingsmöjligheter för herrgården, parken, trädgården och närmiljön för att möjliggöra bevarandet av kultur- och byggnadsarvet. En viktig del för att nå målet är att samarbeta med entreprenörer och övriga aktörer i närmiljön. Vi avser att kartläggningen ska resultera i konkreta utvecklingsalternativ- och möjligheter för herrgården och parkområdet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

19190

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

26.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt