Hanke
Utvecklingsprojekt - 129357

KASE MAURO

Lestijärven kunta

31.05.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteet 1. Määrittää maaseudun uutta, uusiutuvaan energiaan liittyvää roolia kuvaava visio ja tavoi-tetila sekä käynnistää siihen johtava muutosprosessi pilottina Kaustisen seudulle 2. Tuottaa tarvittavaa tietoa muutosprosessin toteuttamiseksi - Selvittää uusiutuvan energian teknis-taloudelliset mahdollisuudet - Selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalisen ja psyko-logisen toteutettavuuden mahdollisuudet ja alan vetovoimaisuus 3. Luoda tarvittavat verkostot ja kumppanuudet muutosprosessin toteuttamiseksi 4. Luoda uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus Toimenpiteet - Kaustisen seutukunta laatii vision, tavoitetilan ja tiekartan sekä koordinoi hankekokonai-suuden toteuttamista ja viestintää. - Kokkolan Yliopistokeskus selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalista ja psykologista toteutettavuutta ja alan vetovoimaisuutta. - Levon-Instituutti selvittää uusiutuvaan energiaan perustuvan energiaomavaraisuuden mahdollisuudet koko seutukunnassa sekä laatii yhdessä alueen omien toimijoiden ja sidos-ryhmien kanssa toimenpidesuositukset tämän tavoitteen saavuttamiseksi. - Ruralia-Instituutti arvioi uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudellisen vaikuttavuuden seutukunnassa. Kohderyhmänä ovat alueen kunnat, asukkaat ja maaseudun yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129357

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Ny affärsverksamhet
bioenergi
energieffektivitet
pilot
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt