Projekt
Utvecklingsprojekt - 129357

KASE MAURO

Lestijärven kunta

01.06.2020 - 19.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteet 1. Määrittää maaseudun uutta, uusiutuvaan energiaan liittyvää roolia kuvaava visio ja tavoi-tetila sekä käynnistää siihen johtava muutosprosessi pilottina Kaustisen seudulle 2. Tuottaa tarvittavaa tietoa muutosprosessin toteuttamiseksi - Selvittää uusiutuvan energian teknis-taloudelliset mahdollisuudet - Selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalisen ja psyko-logisen toteutettavuuden mahdollisuudet ja alan vetovoimaisuus 3. Luoda tarvittavat verkostot ja kumppanuudet muutosprosessin toteuttamiseksi 4. Luoda uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus Toimenpiteet - Kaustisen seutukunta laatii vision, tavoitetilan ja tiekartan sekä koordinoi hankekokonai-suuden toteuttamista ja viestintää. - Kokkolan Yliopistokeskus selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalista ja psykologista toteutettavuutta ja alan vetovoimaisuutta. - Levon-Instituutti selvittää uusiutuvaan energiaan perustuvan energiaomavaraisuuden mahdollisuudet koko seutukunnassa sekä laatii yhdessä alueen omien toimijoiden ja sidos-ryhmien kanssa toimenpidesuositukset tämän tavoitteen saavuttamiseksi. - Ruralia-Instituutti arvioi uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudellisen vaikuttavuuden seutukunnassa. Kohderyhmänä ovat alueen kunnat, asukkaat ja maaseudun yritykset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

129357

Startdatum

01.06.2020

Slutdatum

19.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner